Nov 11 2008

Přesměrování STDERR na STDOUT

Tag: LinuxJens @ 23:00

V linuxu je třeba mnohdy přesměrovat chybový výstup stderr na standardní výstup stdout – a to celé pak ideálně poslat do /dev/null :) Toto se může hodit například při spouštění různých cronů. Pokud by totiž skript generoval nějaký výstup (stderr nebo stdout), cron daemon ho pošle uživateli jako „varovný email“, že něco nemusí být v pořádku.

$ skript.sh 2>&1 >/dev/null

Tento zápis tedy zajistí, že stderr(2) se přesměruje na stdout(1) a to se přesměruje na /dev/null.

Více viz