Feb 06 2008

Změna pořadí sloupců v MySQL

Tag: MySQLJens @ 11:46

Při upravě tabulek pomocí jinak výborného nástroje phpMyAdmin jsem zjistil, že nemá funkci pro změnu pořadí sloupců tabulky. Proto jsem musel hledat syntaxi ALTER TABLE v manuálu MySQL.

Z poměrně složité definice syntaxe jsem vypreparoval tuto syntaxi:

ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name_1 column_definition AFTER column_name_2

Klíčové je zde tedy slovo AFTER, za kterým následuje jméno sloupce (column_name_2) za který se sloupec (column_name_1) přesune. Přičemž jak je vidět, tak není možné pouze změnit pořadí bez nutnosti zopakovaní definice přesouvaného sloupce. Možná to jde i jednodušeji, ale zatím jsem nepřišel na to jak.