Jul 25 2008

tar: základy linuxové komprese s gzip

Tag: LinuxJens @ 00:00

Nebudu zde popisovat všechny možné i nemožné varianty tohoto příkazu, ale zmíním se pouze o nejpouživatelnějších (dvou:).

Vytvoření tgz/tar.gz archívu:

# tar cfz <tgz-cil> <zdroj1> <zdroj2> ...

c – create, f – file, z – gzip

Příklady:

# tar cfz archiv.tar.gz *
# tar cfz /backup/etc.tgz /etc
# tar cfz source.tgz *.html *.php *.phtml *.css

Užitečný parametr, který vynechává vámi zvolené soubory s maskou je exclude:

# tar cfz old-logs.tgz /var/log --exclude=*.log

Extrahování tgz/tar.gz archívu:

# tar xfz <tgz-zdroj> [<cil>]

x – extract

Pro další parametry taru vás odkážu typicky linuxářsky: rtm — man tar.