Jun 29 2009

Nastavení PHP pro větší bezpečnost

Tag: PHPJens @ 23:30

O tom, jak zvýšit bezpečnost PHP aplikací již bylo napsáno moc a moc. Prvním a základním pravidel je filtrování vstupů uživatelů, na toto téma již bylo popsáno nepřeberné množství přístupů a naprogramováno spousty knihoven, které dělají téměř vše za vás. Druhým, neméně důležitým aspektem je konfigurace PHP direktiv, ať již v přímo v php.ini nebo pomocí ini_set(...) či v htaccessu. To, na jaké direktivy by jste se měli zaměřit především, se pokouší odpovědět i PHP Security Consortium ve svém projektu PhpSecInfo.

PhpSecInfo

PhpSecInfo se zaměřuje na řadu klíčových direktiv, které jsou z hlediska bezpečné konfigurace PHP důležité, doporučuje jejich nastavení, popisuje důvody proč je nastavit tak a tak a poskytuje vám přehlednou aplikaci v PHP na to, aby jste si sami mohly vyzkoušet nastavení vašeho serveru či virtualhostu.

Pojďme se blíže na jednotlivé testy a k nim odpovídající direktivy podívat (seznam testů je řazen abecedně, nikoliv podle důležitosti):

 • allow_url_fopen
  - defaultně on, doporučená hodnota off
  - v případě že je povoleno, může skript používat funkce file_get_contents(), include(), require(), … na vzdálené soubory, což může způsobit vložení závadného kódu z cizího serveru pokud správně neošetříte vstupy
  - více o allow_url_fopen direktivě/testu
 • allow_url_include
  - defaultně 0, doporučená hodnota 0
  - podobný problém jako allow_url_fopen
  - více o allow_url_include direktivě/testu
 • display_errors
  - defaultně on, doporučená hodnota na produkčním serveru off
  - vhodné mít zapnuté při ladění a vývoji, na produkčním serveru se doporučuje vypnout
  - více o display_errors direktivě/testu
 • expose_php
  - defaultně on, doporučená hodnota off
  - rozhodně vypnout vždy, umožňuje potenciálnímu útočníkovi zjistit relativně přesně verzi PHP na serveru a na základě toho využít potencionální bezpečnostní chyby
  - více o expose_php direktivě/testu
 • file_support
  - v tomto případě se nejedná o konfigurační direktivu ale pouze název testu, který ověřuje zda vaše verze PHP obsahuje opravu problému zranitelnosti v knihovně cURL
  - více o file_support testu
 • file_uploads
  - defaultně on, v případě že ve vaší aplikaci nahrávání souborů nepoužíváte, doporučuje se nastavit off
  - více o file_uploads direktivě/testu
 • force_redirect
  - defaultně on, doporučená hodnota on
  - direktiva, která se používá pouze v případě že spouštíte PHP přes CGI, na některých web serverech vypnutá (IIS)
  - více o force_redirect direktivě/testu
 • group_id
  - nejedná se o direktivu PHP ale proměnou skriptu, tato proměnná definuje ID skupiny systému pod kterým je PHP skript spuštěn a tento test upozorňuje na možné riziko spuštění skriptu privilegovaným/systémovým uživatelem
  - více o group_id testu
 • magic_quotes_gpc
  - defaultně on, doporučená hodnota off
  - velice známá a v minulosti často diskutovaná direktiva – je-li direktiva zapnuta, pak budou všechny vstupní proměnné _GET, _POST, _COOKIE (a možná i některé další) escapovány pomocí addslashes
  - direktiva magic_quotes_gpc byla přídána především pro zabránění SQL injection, nicméně později se ukázalo, že funkce addslashes není zcela dostačující pro některé speciální případy a proto se musí používat speciální escapovací funkce v závislosti na použité databázi, spoléhat tedy na „auto-escapování“ není dobré a proto se doporučuje direktivu nezapínat
  - více o magic_quotes_gpc direktivě/testu
 • memory_limit
  - maximální povolená hodnota paměti, kterou může PHP skript alokovat – doporučenou hodnotu těžko definovat, obecně čím méně tím lépe nicméně je třeba brát v úvahu „žravost“ některých knihoven typu Zend Framework, které si s pamětí starosti nedělají a alokují co mohou
  - více o memory_limit direktivě/testu
 • open_basedir
  - tato direktiva by měla nahradit safe_mod, který je zlem vždy a všude – direktiva open_basedir definuje, do kterých adresářů na fyzickém filesystému se PHP skripty dostanou a kam už ne
  - v případě hostingového serveru nebo serveru s více uživateli, je správně nastavený open_basedir nezbytnost
  - více o open_basedir direktivě/testu
 • post_max_size
  - defaultně 8 MB, doporučená hodnota 256 K
  - definuje jakou maximální velikost dat lze odeslat PHP skriptu pomocí metody POST – doporučená hodnota je zde poměrně nízká a lze o ni dosti polemizovat, vždy je třeba zvážit potřeby aplikace, příliš vysoká hodnota může znamenat možnost DoS útoku na server
  - více o post_max_size direktivě/testu
 • register_globals
  - defaultně off, doporučená hodnota off
  - tuto direktivu snad není třeba ani popisovat – jedná se o historický pozůstatek z divokých dob PHP, zakázat vždy a všude – více o register_globals direktivě/testu
 • save_path
  - tato direktiva (přesněji session.save_path) definuje cestu, kde se budou ukládat data uživatelských session – cesta by měla být mimo strukturu kořene webu (document root) a měla by mít vhodně nastavená oprávnění (aby si session nemohli číst ostatní uživatelé systému)
  - více o save_path direktivě/testu
 • upload_max_filesize
  - definuje jakou maximální velikost dat lze odeslat PHP skriptu pomocí nahrávacího (upload) formuláře – doporučená hodnota musí vycházet z potřeb konkrétní aplikace, obecně čím méně tím lépe
  - více o upload_max_filesize direktivě/testu
 • upload_tmp_dir
  - definuje cestu, kde se ukládají dočasně soubory, které jsou nahrávány na server pomocí formuláře – podobně jako direktiva save_path by měla být tato cesta mimo strukturu kořene webu a měla by mít vhodně nastavená oprávnění
  - více o upload_tmp_dir direktivě/testu
 • user_id
  - nejedná se o direktivu PHP ale proměnou skriptu, tato proměnná definuje ID uživatele systému pod kterým je PHP skript spuštěn a tento test upozorňuje na možné riziko spuštění skriptu privilegovaným/systémovým uživatelem
  - více o file_uploads testu

Popsané výchozí nastavení se vždy nemusí shodovat v vašim výchozím nastavení, některé distribuce a operační systémy a některé verze PHP si nastavují tyto hodnoty různě.

Před nastavením dané proměnné je vždy také třeba zvážit, zda bude server či VirtualHost pro více projektů/uživatelů. Důležité je také zvážit, jestli nasazení omezujících pravidel v podobě změn PHP direktiv neovlivní současné projekty na serveru, které by se pak museli předělat vzhledem ke změně nastavení. Proto je vhodné použít kombinaci jak globálních nastavení v php.ini, tak lokálních pomocí ini_set(...) či htaccessu.

Závěr

Bohužel, projekt PhpSecInfo už je přes dva roku opuštěn (poslední verze je z 2007/04/06) a těžko říci, zda kdy bude ještě aktualizován. Myslím že je to škoda, protože stále vznikají nové a nové hrozby, přidávají se nové konfigurační direktivy (a některé se ruší) a pro začínajícího ale i pokročilého administrátora mohl být projekt dobrým zdrojem informací a inspirace.