Jul 23 2009

YQL a IP lokátor

Tag: WebJens @ 14:20

Včera vyšel na Zdrojáku poměrně zajímavéhý článek o Yahoo Query Language. Vlastnosti technologie Open Data Tables se zdají být velmi užitečné a to například pro IP lokaci adresy — pomocí jednoduchého YQL dotazu: SELECT * FROM ip.location WHERE ip=’147.229.176.19′ lze získat přesnou odpověď ve formě XML. Stačí si už jen přečíst podmínky použití API a zmíněnou technologii někam implementovat :)

Vybrané limity použití:

  • max. 100 000 volání YQL na jeden přístupový API klíč,
  • max. 1000 volání na jednu IP do struktury /v1/public/* za hodinu,
  • max. 10 000 volání na jednu IP do struktury /v1/yql/* za hodinu.