Apr 27 2009

Rozdíl mezi ST3500418AS a ST3500410AS

Tag: HW TunningJens @ 21:30

Jak se liší tyhle dva Seagaty? Naprosto stejná kapacita (500GB), naprosto stejné fyzické uspořádání (1 plotna, 2 hlavy), naprosto stejné téměř všechny ostatní parametry … téměř, jediný rozdíl je ve vydávaném “hluku” :) viz specifikace:

Drive acoustics, | ST3500418AS     | ST3500410AS
sound power   |           |
-----------------------------------------------------------
Idle**      | 2.6 bels (typical) | 2.3 bels (typical)
         | 2.7 bels (max)   | 2.5 bels (max)
-----------------------------------------------------------
Quiet Seek    | 2.75 bels (typical) | 2.5 bels (typical)
         | 3.10 bels (max)   | 2.7 bels (max)

Cenový rozdíl? V Softcom je o necelých 30 Kč dražší hlučnější disk ST3500418AS, zajímavé :) V Alfacomp se již tichý model neprodává (prodával se jen několik měsíců, cena 1375 Kč) a hlučnější model je zase o cca 20 Kč dražší :)

Proč se tichý model ST3500410AS tak rychle stáhl z obchodů? A proč je hlučnější model dražší a nahradil tichý? A jak se vůbec vyrábí disk, tak že bude o 0.3 db hlučnější nebo tiší a přitom má úplně stejné všechny parametry?

Podle vyjádření Seagate, které získal server xcpus.com je varianta ST3500410AS více šetrná k životnímu prostředí … viz článek Seagate Barracuda 7200.12 500GB Drive Review (ST3500410AS):

The 410AS model adheres to industry standard “low halogen” specs and thus is more environmentally friendly than 418AS. The 410AS model also produces less noise than the 418AS model. That’s about all we know, and to date Seagate has done little to distinguish these models from each other in their marketing material, which is odd.


Apr 09 2009

Seřazení tabulky pomocí ALTER TABLE

Tag: MySQLJens @ 22:00

Kolega mě nedávno upozornil na zajímavé použít příkazu ALTER TABLE v MySQL. Jedná o přeřazení tabulky pomocí zvoleného sloupce (nebo sloupců). Nejdříve jsem si říkal, na co to asi může být užitečné, ale když už jsem to několikrát použil, tak jsem zjistil že takovou funkci může být velmi užitečná.

ALTER TABLE table_name ORDER BY col_name [, col_name] ...

V MySQL je řazení jeden ze zásadních bottlenecků. Často je samotný dotaz velmi rychlý, přidáte-li řazení, rychlost jde exponenciálně dolů. Částečně tomu lze pomoci vytvoření správného indexu. Ale ani to nemusí být vždy ideální řešení – indexy vám nepomůžou například v případě řazení podle více sloupců a kombinaci ASC a DESC (více viz nepoužití indexů při řazení). V některých případech pak lze s úspěchem použít ALTERT TABLE … ORDER BY ….

Konkrétní příklad použití

Mějme tabulku články, články se většinou na stránku vypisují podle datumu (dne uveřejnění) sestupně, pokud je datum shodný, tak články seřadíme podle primárního klíče (id) vzestupně. V tabulce články máme cca 118 tisíc řádků.

0) Dotaz na články bez řazení:

mysql> SELECT SQL_NO_CACHE id, datum FROM clanky LIMIT 10;
+------+---------------------+
| id  | datum        |
+------+---------------------+
| 8211 | 2007-10-14 15:00:00 |
| 8213 | 2007-10-14 15:00:00 |
| 8218 | 2007-10-14 15:00:00 |
| 8220 | 2007-10-14 15:00:00 |
| 8231 | 2007-10-14 15:00:00 |
| 8237 | 2007-10-14 19:16:22 |
| 8240 | 2007-10-14 19:40:28 |
| 8241 | 2007-10-14 19:45:01 |
| 8242 | 2007-10-14 19:48:34 |
| 8245 | 2007-10-14 18:57:17 |
+------+---------------------+
10 rows in set (0.09 sec)

Výchozí řazení tabulky je podle toho, jak řádky vkládáme, tedy vetšinou podle primárního klíče.

1) Řazení bez použít klíčů:

mysql> SELECT SQL_NO_CACHE id, datum FROM clanky ORDER BY datum DESC, id LIMIT 10;
+--------+---------------------+
| id   | datum        |
+--------+---------------------+
| 175364 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 176782 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 178837 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 178838 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 181779 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 191940 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 215340 | 2009-04-09 19:02:39 |
| 215339 | 2009-04-09 19:02:33 |
| 215338 | 2009-04-09 19:02:31 |
| 215337 | 2009-04-09 19:02:29 |
+--------+---------------------+
10 rows in set (0.21 sec)

2) Řazení s použitím klíče:

mysql> CREATE INDEX razeni ON clanky (datum DESC, id);
Query OK, 118970 rows affected (1.24 sec)
Records: 118970 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> OPTIMIZE TABLE clanky;
+--------------+----------+----------+----------+
| Table    | Op    | Msg_type | Msg_text |
+--------------+----------+----------+----------+
| bench.clanky | optimize | status  | OK    |
+--------------+----------+----------+----------+
1 row in set (0.05 sec)
mysql> SELECT SQL_NO_CACHE id, datum FROM clanky ORDER BY datum DESC, id LIMIT 10;
+--------+---------------------+
| id   | datum        |
+--------+---------------------+
| 175364 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 176782 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 178837 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 178838 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 181779 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 191940 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 215340 | 2009-04-09 19:02:39 |
| 215339 | 2009-04-09 19:02:33 |
| 215338 | 2009-04-09 19:02:31 |
| 215337 | 2009-04-09 19:02:29 |
+--------+---------------------+
10 rows in set (0.20 sec)

Výsledek při přidání klíče v tomto případě nemá téměř žádný vliv, při kombinace ASC a DESC řazení MySQL klíče nezohledňuje.

3) Použít řazení pomocí seřazené tabulky:

mysql> DROP INDEX razeni ON clanky;
Query OK, 118970 rows affected (1.03 sec)
Records: 118970 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> OPTIMIZE TABLE clanky;
+--------------+----------+----------+----------+
| Table    | Op    | Msg_type | Msg_text |
+--------------+----------+----------+----------+
| bench.clanky | optimize | status  | OK    |
+--------------+----------+----------+----------+
1 row in set (0.02 sec)

mysql> ALTER TABLE clanky ORDER BY datum DESC, id;
Query OK, 118970 rows affected (1.45 sec)
Records: 118970 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> SELECT SQL_NO_CACHE id, datum FROM clanky LIMIT 10;
+--------+---------------------+
| id   | datum        |
+--------+---------------------+
| 175364 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 176782 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 178837 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 178838 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 181779 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 191940 | 2038-01-19 03:14:08 |
| 215340 | 2009-04-09 19:02:39 |
| 215339 | 2009-04-09 19:02:33 |
| 215338 | 2009-04-09 19:02:31 |
| 215337 | 2009-04-09 19:02:29 |
+--------+---------------------+
10 rows in set (0.10 sec)

Zde je vidět dvojnásobný nárůst rychlosti. Navíc, mám experimentálně ověřeno, že pokud vybíráte více sloupců (né tedy jen id a datum), tak se rychlost řazeného výsledku dramaticky propadá. To proto, že řazení probíhá v sort bufferu v paměti, velikost tohoto bufferu definuje proměnná sort_buffer_size v nastavení MySQL. V momentě kdy řadíte velké výsledky, buffer “přeteče” a řazení se začne odehrávat na disku — viz algoritmus filesort v MySQL — což celý proces dále zpomaluje.

Jediný vážný problém tohoto způsobu využití seřazení tabulky je ten, že v případě vložení nebo aktualizace řádků se “seřazenost” tabulky nezachová. Dále pak tento princip nefunguje na InnoDB typy tabulek. I přes tyto nevýhody lze tuto vlastnost MySQL často s úspěchem využít a zefektivnit tak některé dotazy.

Zajímavé odkazy k tématu: