Jul 23 2009

YQL a IP lokátor

Tag: WebJens @ 14:20

Včera vyšel na Zdrojáku poměrně zajímavéhý článek o Yahoo Query Language. Vlastnosti technologie Open Data Tables se zdají být velmi užitečné a to například pro IP lokaci adresy — pomocí jednoduchého YQL dotazu: SELECT * FROM ip.location WHERE ip=’147.229.176.19′ lze získat přesnou odpověď ve formě XML. Stačí si už jen přečíst podmínky použití API a zmíněnou technologii někam implementovat :)

Vybrané limity použití:

  • max. 100 000 volání YQL na jeden přístupový API klíč,
  • max. 1000 volání na jednu IP do struktury /v1/public/* za hodinu,
  • max. 10 000 volání na jednu IP do struktury /v1/yql/* za hodinu.

Jul 04 2009

Firefox 3.5 se ukončí při zavření poslední záložky

Tag: WebJens @ 15:00

Firefox 3.5 přišel s několika vylepšeními při práci se záložkami. Nevím však, jestli chování, které způsobuje ukončení celého Firefoxe v případě zavření poslední záložky (namísto zobrazení prázdné záložky) lze považovat za vylepšení.

Mě osobně toto hodně vadí a uvítal bych i možnost toto nastavit přímo v nastavení Firefoxe (záložka “Tabs” v nastavení je stejně poloprázdná). Bohužel to tam zatím nenajdete, jediná možnost je použití about:config (do adresního řádku) a najít hodnotu browser.tabs.closeWindowWithLastTab a změnit ji na false.

A když už jsme u těch “záložkových novinek” Firefoxu 3.5, znáte jeho novou fíčuru Tab tearing? (přetahovaní záložek) — umožnuje záložku vytáhnout mimo okno Firefoxe a vytvořit tím tak zcela nové okno, funguje to i na opak: okno Firefoxe lze přetáhnout do jiného okna Firefoxe a vytvořit tím tak novou záložku. Podívejte se na video, jak to funguje …