Mar 22 2008

Neuronová síť Backpropagation v PHP

Tag: Nezařazené,PHPJens @ 23:00

Jedná se o velmi triviální příklad dopředné neuronové sítě se třemi neurony a třemi vrstvami (vstupní vrstva, jedna skrytá vrstva a výstupní vrstva) a sigmoidou jako aktivační funkcí. Síť se dvěma vstupy a jedním výstupem lze naučit jednoduché logické funkce (např. XOR).

Pokračování článku…