Jan 04 2009

Apache mod_rewrite a htaccess na Debianu

Tag: Apache,Debian,LinuxJens @ 23:00

Zprovoznění mod_rewrite pro Apache2 na různých verzích debianu nebylo vždy stejné. Dřívější funkční použití a2enmod vyžadovalo (na prvních verzích Etche) předponu mod_. V současné stable verzi (Etch/6) i v testing (Lenny) se oba přístupy sjednotili a stačí tedy už jen: a2enmod rewrite. Musím připomenou že utilita a2enmod vytváří pouze symbolický link z /etc/apache2/mods-available do /etc/apache2/mods-enabled (takže se bez ní dá jednoduše obejít s využítím ln -s ...).

Celý postup pak tedy vypadá následovně (vše je třeba dělat pod rootem nebo použít sudo).

 1. Povolení modulu
 2. # a2enmod rewrite
  
 3. Nastavení konfigurace Apache pro daný adresář a (virtuální doménu):
  <Directory /var/www/projekt>
  	Options FollowSymLinks
  	AllowOverride All
  </Directory>
  
 4. A konečně, v souboru /var/www/projekt/.htaccess musí být hned na začátku:
  RewriteEngine on

Pokud by jste chtěli být úplně “precizní”, tak se doporučuje ještě v souboru .htaccess zapsat konfiguraci pro přepisovaní pomocí mod_rewrite do podmíněného bloku kde se testuje, zda-li je mod_rewrite natažen. Tedy například takto:

<IfModule mod_rewrite.c>
	RewriteEngine On
	...
	RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
	RewriteRule . /index.php [L]
	...
</IfModule>

Vyzkoušeno na: Lenny: Apache/2.2.9 a Etch: Apache/2.2.3.


Jul 22 2008

Debian: Instalace SVN (Subversion) za 10 minut

Tag: Apache,Debian,Linux,SubversionJens @ 19:55

Subversion je v současné době asi nejlepší nástroj na správu revizí různých zdrojových kódů různých aplikací ale i binárních dat. Navíc mě velmi překvapil svojí vynikající vlastností: vytváří každou další revizi pouze na základě deltifikace a komprese. Výsledná (fyzická) velikost repositáře je malá i v případě správy mnoha revizí. Možná i právě proto používají Seznamáci na zálohování map právě SVN (SVN backup).

Pokračování článku…


Apr 16 2008

Apache 2: %2F a %5C v URL – “404 Not Found”

Tag: Apache,SEOJens @ 09:05

Výchozí nastavení direktivy AllowEncodedSlashes je v Apache 2 nastaveno dle oficiální dokumentace na Off. To způsobí, že v případě že se v URL objeví %2F, tedy “enkódovaný” znak / (případně %5C pro ) Apache hodí výchozí chybovou hlášku 404 Not Found přičemž tato chyba nezohlední ani vlastní stránky 404 a vždy se zobrazuje výchozí hláška Apache.

Pokračování článku…


Mar 26 2008

Debian: Apache 2 + envvars

Tag: Apache,Debian,LinuxJens @ 12:00

Nedávno jsem při aktualizaci Apache na jednom ze strojů zjistil, že v testing verzi Debianu (lenny) nastali nějaké zásadnější změny v konfiguračních souborech, jmenovitě v /etc/apache2/apache2.conf které bylo třeba ručně odsouhlasit před vlastní aktualizací.

Změna se týká předávání parametrů z prostředí uživatele pod kterým je server spouštěn do konfigurace Apache serveru – environment variables. Imho velmi zajímavá a vhodná věc. O co jde?

Pokračování článku…


Feb 26 2008

Debian, Apache2 + ssl + mod_rewrite

Tag: Apache,Debian,Linux,SEOJens @ 23:59

Výchozí instalace web serveru Apache2 na Debianu (Etch, Lenny) neobsahuje podporu SSL — tedy protokolu HTTPS. Zároveň neobsahuje ani zavedený modul mod_rewrite toliko potřebný pro krásná URL a SEO optimalizaci. Vše lze napravit několika málo příkazy.

Pokračování článku…