Jun 02 2008

Nulový počet řádků v MySQL

Tag: MySQLJens @ 19:01

Jak udělat co nejjednodušší dotaz v MySQL tak, aby vrátil vždy nulový počet řádků? Je to blbost, ale někdy se to může hodit — spoléháte-li např. v PHP na výsledek dotazu: if ( $res->fetchRow() ) nebo počet řádků výsledků: $res->rowCount()

Můžete použít něco takového:

mysql> SELECT 0 LIMIT 0;
Empty set (0.00 sec)

jednoduché (nepotřebujete žádnou tabulku ani funkci), rychlé** a v určitých případech užitečné :) Možná to jde i jednodušeji, pokud ano, pište jak na to do komentářů, rád se přiučím.

**Benchmark (IBM ThinkPad T41 – Intel(R) Pentium(R) M processor 1400MHz)

mysql> SELECT BENCHMARK(1000000,(SELECT 0 LIMIT 0));
+---------------------------------------+
| BENCHMARK(1000000,(SELECT 0 LIMIT 0)) |
+---------------------------------------+
|                   0 |
+---------------------------------------+
1 row in set (0.04 sec)