Apr 29 2008

Zend Framework: View Helpers

Tag: Zend Framework,ZprávičkyJens @ 14:31

Od verze 1.5 jsou součástí Zend Frameworku i nové View Helpry. Některé jsou pouze upravené ale spousta jich je přidána. Na Zend Developer Zone včera vyšel článek View Helpers in Zend Framework, který se věnuje přehledu nových helperů.

V současnosti jsou helpry rozděleny do třech kategorií:

  1. Formulářové helpry – slouží pro generování formulářů a elementů spojených s formuláři
  2. Placeholders helpry – slouží pro generování struktury stránky, jež je poskládaná z jednotlivých segmentů do kterých lze ukládat (a načítat) obsah nezávisle. Nakonec se tyto segmenty (typicky s využitím Zend_Layout) vykreslí jako ucelená stránka.
  3. Utility helpry – používají se především pro přístup k ostatním komponentám ZF jako např. layout (Zend_Layout), překlady (Zend_Translate), generování URL na základě aktuálního routování (Zend_View_Url_Helper), atd.

Zajímavostí jsou i tzv. Partials helpry, které patří do třetí kategorie: Utility helprů. Ty při renderování používají vlastní prostor proměnných který si definujete. Tedy namísto:

$this->view->foo = 'neco';
$this->view->render('bar.phtml');

použijete toto:

$this->view->partial('bar.phtml', array('foo' => 'neco-jineho'));

To lze s výhodou použít v případě, kdy chcete například v cyklu renderovat stále jednu šablonu a nechcete si přepisovat nějaké “globální” View proměnné.

Další podrobnosti najdete ve výše zmíněném článku a samozřejmě také na webu dokumentace (který je prý celý postavena na ZF :-) Zendu — Zend_View.

Jeden komentář k článku “Zend Framework: View Helpers”

  1. Axiss napsal:

    weierophinney z devzone má velmi kvalitní články, to se musí nechat :)