Oct 29 2008

svnadmin – zálohování SVN repositáře

Tag: Linux,SubversionJens @ 16:00

Možnost jak zálohovat SVN repositář je určitě více. Sám jsem používal klasický, nízkoúrovňový tar + gzip na adresář repositáře. Tato varianta je celkem dostačující ale nerespektuje aktuální SVN transakce a zámky – proto není vhodné spouštět zálohu v momentě kdy není zajištěno že někdo něco nekomituje. Navíc, pokud si repositář poškodíte, budou se zálohovat poškozené soubory.

Zřejmě lepším způsobem bude použití utility svnadmin, která pracuje s repositářem na vyšší úrovni a do výsledného souboru vytváří zálohy jednotlivých revizí postupně s ohledem na aktuální stav repositáře.

# svnadmin dump /path/to/repository > repository-dump.db

Výsledkem je převážně textový soubor repository-dump.db, v němž jsou popsány jednotlivé revize a změny v nich. Tento lze většinou ještě s úspěchem komprimovat a tím dosáhnout maximální úspory místa zálohy.

Obnovení je stejně jednoduché jako záloha. Obnovu je třeba provést do již vytvořeného prázdného repozitáře (svnadmin create) – více viz Instalace SVN za 10 minut.

# svnadmin load /path/to/repository < repository-dump.db

Více o svnadmin se dozvíte v ‘SVN Book’, kapitola ‘Repository Maintenance’.